Үйлдвэрийн аялал

Гемодиализийн диализийн семинар

Тариурын инжекторын цех

DSC05035

Тариурын инжекторын цех

Infusion Set & Transfusion Set Workshop

Доторх катетерийн цех

Нэг удаагийн нүүрний маск семинар